Skip to main content

Het afgelopen jaar onderging het Bosec-reglement een aantal wijzigingen. Naast meerdere administratieve aanpassingen speelt het gewijzigde reglement in op nieuwe detectie mogelijkheden. Zo is het voor Bosec toegelaten om grote ruimtes tot zestien meter hoog te voorzien van beamdetectoren.

Bosec is een keurmerk voor branddetectie- en brandmeldings installaties. Steeds meer verzekeringsmaatschappijen leggen verplicht een Bosec-gekeurde installatie op. Op die manier zijn de verzekeringsmaatschappijen zeker dat de brandbescherming aan de hoogste kwaliteitsstandaarden voldoet.

Voorwaarden voor Bosec

Een Bosec-certificaat omvat twee verschillende facetten. Allereerst moet de installateur aan een aantal streng gecontroleerde voorwaarden voldoen, waaronder uitsluitend het gebruik van Bosec-goedgekeurde materialen. Daarnaast geldt er ook een individuele inspectie per installatie om het keurmerk te bekomen.

Ontwerp op maat

Zo controleert de inspecteur of het conceptontwerp voor een installatie voldoet aan de normering. Daarbij is het belangrijk om de branddetectie en -melding op maat te ontwerpen aan de hand van talrijke factoren waaronder het gebruik van de lokalen, de nabijheid van hulpdiensten, de omgeving,… Verder controleert de inspecteur met meerdere testen of de geïnstalleerde installatie effectief voldoet. Pas bij een gunstige evaluatie krijgt de installatie een Bosec-keurmerk.

Beamdetectoren

Onder andere door steeds verdere technische ontwikkeling moet de Bosec-reglementering regelmatig worden aangepast. De meest recente aanpassing biedt extra mogelijkheden voor het gebruik van beamdetectoren.

Dit specifieke type van detectoren is uitermate geschikt voor het bewaken van hoge en grote ruimtes, zoals logistieke gebouwen en magazijnen. In dergelijke infrastructuur is het niet eenvoudig om per 60 à 80 m² een rookdetector te plaatsen en te onderhouden.

Een beamdetector die met een brede straal een gebied tot 100 meter lang en 12 meter breed kan bewaken, is in die situatie veel interessanter. Dankzij de aangepaste reglementering is het toegelaten om beamdetectoren te plaatsen op hoogtes tot 16 meter in plaats van op maximum 12 meter zoals de klassieke rookdetector.

Meer weten over het belang van Bosec voor branddetectie- en brandmeldingsinstallaties? Contacteer de specialisten van TIM Security.   

Close Menu

U kunt altijd op ons rekenen

Wanneer u kiest voor TIM Security, dan kiest u voor zekerheid. Zekerheid voor het juiste kwaliteitsvolle elektronisch beveiligingssysteem, maar ook zekerheid voor een uitmuntende naservice. Wij garanderen onze volledige service met eigen gespecialiseerde medewerkers.

Dringende depannages: 24/7

Tijdens kantooruren: 03 / 458 78 58

Buiten kantooruren: zie gegevens op eerdere klantencorrespondentie of zie uw Tim Security map.

Helpdesk tijdens de kantooruren

Tijdens de kantooruren kunt u met alle vragen terecht bij onze helpdesk. Onze helpdesk beschikt over alle technologische middelen om – mits uw toestemming – de goede werking van uw beveiligingssysteem op afstand te controleren.

Download hier Anydesk voor Windows of Mac