Skip to main content

De nieuwe wet op de private veiligheid die dit najaar werd goedgekeurd, vervangt de zogeheten ‘Wet Tobback ‘die al dateert uit 1990. De afgelopen dertig jaar veranderde er uiteraard bijzonder veel in de wereld van de elektronische beveiliging, waardoor nieuwe wetgeving zich opdrong. TIM Security juicht de nieuwe regelgeving alvast toe, aangezien deze de professionalisering van onze sector alleen maar bevordert. Hierdoor stijgt de garantie voor de opdrachtgever dat hij effectief krijgt waarvoor hij betaalt: een kwaliteitsvol systeem voor elektronische beveiliging dat voldoet aan de veiligheidsbehoeftes en -verwachtingen.

 

De nieuwe wet richt zich niet alleen op elektronische beveiliging. De wet regelt ook de private bewakingsfirma’s. Wij focussen ons uiteraard op de belangrijkste bepalingen voor de elektronische beveiliging.

 

Ook erkenning noodzakelijk voor plaatsen camerabewaking

De belangrijkste nieuwigheid in de wetgeving is de verplichting om ook voor de installatie van camerabewaking een erkenning aan te vragen. In de oude wet Tobback was dit uitsluitend verplicht voor plaatsers van alarminstallaties.

 

Dit betekent dat systemen met bewakingscamera’s in de toekomst uitsluitend nog mogen geïnstalleerd worden door betrouwbare bedrijven met goed opgeleide medewerkers. TIM Security juicht deze beslissing ten zeerste toe. Wij bezitten alle vereiste kwalificaties om deze erkenning meteen aan te vragen.

 

De verplichte erkenning voor installateurs van bewakingscamera’s volgt uit talrijke negatieve ervaringen met onbetrouwbare plaatsers. Denk daarbij maar aan het al te eenvoudig hacken van onbeveiligde cameranetwerken of camera’s waarbij het paswoord nog op de fabriekinstelling stond.

 

Ook voor camerabewaking geldt dezelfde kwaliteitsnoodzaak als voor alarminstallaties. Vooraleer over te gaan tot de installatie van het systeem, moeten de behoeftes van de klant grondig geanalyseerd worden en moet deze correct geïnformeerd worden over de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende systemen. Vervolgens is het belangrijk dat er een veilig en kwaliteitsvol camerasysteem wordt geplaatst dat perfect beantwoordt aan de gemaakte beloftes.

 

Geen deur-aan-deurverkoop meer van alarminstallaties

De nieuwe wetgeving voorziet ook een verbod om alarminstallaties deur-aan-deur te verkopen. Deze verkoopsmethode is meestal vrij agressief en leidt vaak tot teleurstelling omdat de verkochte installaties niet voldoen aan de behoeftes en verwachtingen. Ook deze maatregel vindt TIM Security een stap vooruit. Onze dienstverlening start altijd met een grondige veiligheidsanalyse, waarbij we de veiligheidsrisico’s nauwgezet in kaart brengen.

 

Maak kennis met onze kwaliteitsvolle service voor camerabewaking en alarminstallaties. Contacteer ons.

Close Menu

U kunt altijd op ons rekenen

Wanneer u kiest voor TIM Security, dan kiest u voor zekerheid. Zekerheid voor het juiste kwaliteitsvolle elektronisch beveiligingssysteem, maar ook zekerheid voor een uitmuntende naservice. Wij garanderen onze volledige service met eigen gespecialiseerde medewerkers.

Dringende depannages: 24/7

Tijdens kantooruren: 03 / 458 78 58

Buiten kantooruren: zie gegevens op eerdere klantencorrespondentie of zie uw Tim Security map.

Helpdesk tijdens de kantooruren

Tijdens de kantooruren kunt u met alle vragen terecht bij onze helpdesk. Onze helpdesk beschikt over alle technologische middelen om – mits uw toestemming – de goede werking van uw beveiligingssysteem op afstand te controleren.

Download hier Anydesk voor Windows of Mac