Skip to main content

Met een aantal aantrekkelijke fiscale maatregelen ondersteunt de overheid investeringen in beveiliging zoals alarmsystemen of camerabewaking met digitale opname. Zowel voor particulieren als zelfstandigen en KMO’s bestaan er financiële ondersteuningsmogelijkheden. Deze mogelijkheden gelden alleen bij uitvoering van de werken van een door INCERT erkende installateur zoals TIM Security. We geven u graag de regeling voor inkomstenjaar 2014 (aanslagjaar 2015).

 

Particulieren

Particulieren die investeren in inbraakbeveiliging in de vorm van een alarmsysteem of een camerasysteem met digitale opname, recupereren dit jaar tot 760 euro op hun belastingen. Het fiscale voordeel bedraagt 30% op de investering met het vermelde maximum.

 

Deze fiscale gunstmaatregel maakt deel uit van de jongste staatshervorming, waardoor de bevoegdheid verhuisde naar de gewesten. Vlaanderen besliste inmiddels al om de maatregel voor dit inkomstenjaar te behouden. Voor het Brusselse en Waalse Gewest wachten we nog op een definitieve beslissing.

 

Om van de fiscale gunst te genieten moet er, naast het factuur, een bewijs geleverd worden van de kwaliteit van de installatie en de conformiteit volgens de wettelijke voorschriften. Uiteraard kunt u bij TIM Security op dit vlak alvast op twee oren slapen.

 

Interessante link:

https://www.besafe.be/tips/belastingsvermindering-beveiliging-van-woningen-tegen-inbraak-en-brand

 

Zelfstandigen en KMO’s

Ook voor zelfstandigen en KMO’s bestaat een zeer interessant fiscaal voordeel voor investeringen in beveiliging, waaronder camerasystemen met digitale registratie, alarmsystemen en meldkamers. Zo geldt er voor investeringen in 2014 een verhoogde investeringsaftrek van 20,5% voor zowel natuurlijke zelfstandige personen als KMO-vennootschappen.

 

De verhoogde investeringsaftrek betekent dat u meer kosten in rekening mag brengen op uw belastingsaangifte (aangiftejaar 2015) dan werkelijk uitgegeven. Hierdoor daalt de belastbare winst en dus de uiteindelijke belastingen die u als ondernemer dient te betalen.

 

Om van het belastingsvoordeel te genieten moet het alarm- of camerasysteem zich richten op de beroepslokalen en moeten de maatregelen aanbevolen en goedgekeurd zijn door de ambtenaar die bevoegd is voor technopreventief advies in de betrokken politiezone.

 

Interessante links

https://www.besafe.be/ondernemers/aftrek-van-de-beroepskosten-tot-120
https://www.besafe.be/ondernemers/investeringsaftrek-beveiliging

 

Meer info: contacteer TIM Security.

Close Menu

U kunt altijd op ons rekenen

Wanneer u kiest voor TIM Security, dan kiest u voor zekerheid. Zekerheid voor het juiste kwaliteitsvolle elektronisch beveiligingssysteem, maar ook zekerheid voor een uitmuntende naservice. Wij garanderen onze volledige service met eigen gespecialiseerde medewerkers.

Dringende depannages: 24/7

Tijdens kantooruren: 03 / 458 78 58

Buiten kantooruren: zie gegevens op eerdere klantencorrespondentie of zie uw Tim Security map.

Helpdesk tijdens de kantooruren

Tijdens de kantooruren kunt u met alle vragen terecht bij onze helpdesk. Onze helpdesk beschikt over alle technologische middelen om – mits uw toestemming – de goede werking van uw beveiligingssysteem op afstand te controleren.

Download hier Anydesk voor Windows of Mac