Skip to main content

Vanaf 25 mei moet u uw bewakingscamera’s aanmelden bij de politiediensten, en niet langer bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL). De nieuwe regel geldt zowel voor particulieren als bedrijven. De aangifte gebeurt via een elektronisch loket en is volledig gratis.

 

Aangifteloket bewakingscamera’s operationeel

De FOD Binnenlandse zaken heeft op 11 juni 2018 een nieuwe applicatie gelanceerd voor de aangifte van bewakingscamera’s bij de politiediensten: www.aangiftecamera.be. Dit aangifteloket is geïntegreerd in dezelfde homepagina als de aangifte voor alarmsystemen (www.registreerjealarm.be). Dezelfde toepassing maakt het dus mogelijk om beide systemen aan te geven.

De registratie is voortaan gratis.
Om toegang te hebben dient men zich te identificeren met de e-ID, burgertoken of beveiligingscode via token of mobiele app (zoals bij het indienen van de belastingsaangifte via tax-on-web).
Het is de verantwoordelijke voor de verwerking (uw klant dus) die de bewakingscamera’s moet aangeven. Ofwel dient hij zelf zijn aangifte in (eventueel met uw hulp) ofwel kan hij deze opdracht toevertrouwen aan de alarmcentrale.  U als installateur kan geen aangifte indienen voor een klant.
Eigenaars van bestaande bewakingscamera’s die reeds werden aangegeven bij de Privacycommissie hebben tijd tot 25 mei 2020 om hun aangifte opnieuw te doen via het nieuwe systeem.

Meer info en een handleiding kunt u raadplegen op de website van Besafe.

 

Wat met camera’s die geregistreerd zijn in het CBPL?

Ook camera’s die u vroeger al via het CBPL hebt geregistreerd, moet u aanmelden in het nieuwe systeem van de politie. Daarvoor krijgt u twee jaar de tijd. U heeft dus tot uiterlijk 25 mei 2020 om in orde te zijn. Vergeet ook niet uw camerasysteem jaarlijks te valideren.

 

Voldoet mijn camerasysteem aan de GDPR-wetgeving?

Volgens de camerawet zoals voorzien in de Europese Verordening Gegevensbescherming (GDPR) moet u verplicht een register van uw beeldverwerkingsactiviteiten bijhouden. Het moet te allen tijde beschikbaar zijn van de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere CBPL), ter controle.

 

Uitzondering: bewakingscamera’s in uw eigen woning moet u niet registreren

Installeert u een bewakingscamera in uw eigen woning voor persoonlijke en huishoudelijke doeleinden? Dan hoeft u geen aangifte te doen, noch een register in te vullen of een pictogram te gebruiken. Het wil echter niet zeggen dat u bezoekers mag filmen zonder hun toestemming.

 

Wenst u meer informatie over de nieuwe aanmeldingsplicht voor bewakingscamera’s voor particulieren en bedrijven?

 

Neem contact op met onze experts

Close Menu

U kunt altijd op ons rekenen

Wanneer u kiest voor TIM Security, dan kiest u voor zekerheid. Zekerheid voor het juiste kwaliteitsvolle elektronisch beveiligingssysteem, maar ook zekerheid voor een uitmuntende naservice. Wij garanderen onze volledige service met eigen gespecialiseerde medewerkers.

Dringende depannages: 24/7

Tijdens kantooruren: 03 / 458 78 58

Buiten kantooruren: zie gegevens op eerdere klantencorrespondentie of zie uw Tim Security map.

Helpdesk tijdens de kantooruren

Tijdens de kantooruren kunt u met alle vragen terecht bij onze helpdesk. Onze helpdesk beschikt over alle technologische middelen om – mits uw toestemming – de goede werking van uw beveiligingssysteem op afstand te controleren.

Download hier Anydesk voor Windows of Mac