Skip to main content

 

Wanneer je op zoek bent naar een installateur voor het plaatsen van een automatische branddetectie, dan controleer je best of deze beschikt over een BOSEC-certificaat. Alleen BOSEC-gecertificeerde installateurs bieden de absolute garantie dat je installatie voldoet aan de noodzakelijke kwaliteitsnormen en de strikte wettelijke vereisten. Recent werd de oude norm NBN S21-100 voor branddetectie vervangen door de nieuwe normen NBN S21-100-1 en NBN S21-100-2. De eerste norm legt de technische eisen op, de tweede norm focust op de administratieve verplichtingen.

 

Wat omvatten de nieuwe normen?

  • De eerste norm (NBN S21-100-1) focust op de regels voor de risicoanalyse en de evaluatie van de specifieke behoeftes. Voor elke realisatie van branddetectie is er volgens de BOSEC-normen nood aan een grondige studie die leidt tot een ontwerp op maat. Vervolgens gelden er ook specifieke regels voor de plaatsing, de indienststelling, de keuring, het gebruik, het nazicht en het onderhoud.
  • De tweede norm (NBN S21-100-2) richt zich op de kwalificaties en competenties waarover een BOSEC-installateur moet beschikken om een conforme installatie te mogen plaatsen. Een BOSEC-installateur moet steeds twee BOSEC-gecertificeerde experts in dienst hebben. Deze experts moeten het concept opstellen op basis van een grondige studie en hiervoor hun goedkeuring verlenen. Na de plaatsing en de configuratie vindt er steeds een keuring plaats door een geaccrediteerd organisatie. Deze schrijft na de keuring het vereiste certificaat uit. Bij hogere brandveiligheidsrisico’s en in specifieke situaties is deze keuring verplicht.

Het BOSEC-keurmerk geldt zowel voor de installateur als voor de materialen die gebruikt worden. Zo moeten alle producten gekeurd zijn en moeten de componenten onderling compatibel werken. Hiervoor moeten ze voldoen aan de technisch norm EN54-13.

Verschillende bewakingsniveaus

De nieuwe wetgeving bevat verschillende bewakingsniveaus, variërend van totale bewaking op het hoogste niveau tot niet-automatische bewaking op het laagste niveau. Elk niveau heeft zijn eigen specifieke technische eisen. Zo worden bij totale bewaking alle delen van het gebouw voorzien van branddetectie. Daarnaast is bijvoorbeeld ook alleen bewaking van de evacuatieroutes mogelijk als een specifiek bewakingsniveau.

Nieuwe technologische mogelijkheden

De nieuwe wetgeving speelt ook in op de recente technologische evoluties. Allereerst bevatten de recente normen ook nieuwe detectiemogelijkheden, waaronder aanzuigsystemen of meerpuntsdetectie.

Verder is het mogelijk om het branddetectiesysteem te koppelen met andere sturingen. Zo is het mogelijk om vanuit de brandcentrale de afvoer van rook en warmte aan te sturen, mogelijk gaan de slagbomen van een parking naar boven, de gaskleppen worden automatisch dichtgezet, alle lichten gaan aan,…

Meer weten over de meerwaarde van een BOSEC-installateur voor branddetectie? Contacteer TIM Security.

Close Menu

U kunt altijd op ons rekenen

Wanneer u kiest voor TIM Security, dan kiest u voor zekerheid. Zekerheid voor het juiste kwaliteitsvolle elektronisch beveiligingssysteem, maar ook zekerheid voor een uitmuntende naservice. Wij garanderen onze volledige service met eigen gespecialiseerde medewerkers.

Dringende depannages: 24/7

Tijdens kantooruren: 03 / 458 78 58

Buiten kantooruren: zie gegevens op eerdere klantencorrespondentie of zie uw Tim Security map.

Helpdesk tijdens de kantooruren

Tijdens de kantooruren kunt u met alle vragen terecht bij onze helpdesk. Onze helpdesk beschikt over alle technologische middelen om – mits uw toestemming – de goede werking van uw beveiligingssysteem op afstand te controleren.

Download hier Anydesk voor Windows of Mac