Skip to main content

Het brandveilig maken van uw bedrijf is noodzakelijk om uw bedrijf en werknemers te beveiligen. Maar als werkgever bent u wettelijk ook verplicht om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen. Zo niet, dan kan u strafrechtelijk vervolgd worden voor nalatigheid.

Om dit te voorkomen, geven we u graag mee hoe u stap per stap uw bedrijf brandveilig maakt. Op die manier loopt u geen risico voor het verloren laten gaan van uw levenswerk.

1. Stel een risicoanalyse op

Dit is de eerste wettelijke verplichting waar u als werkgever aan onderworpen bent. De risicoanalyse is een goede oefening om de huidige brandveiligheid in kaart te brengen. Dit vormt dan ook de basis van het hele brandpreventiebeleid van uw onderneming.

Wat mag je verwachten van een risicoanalyse?

De risicoanalyse is een oefening waardoor u op een andere manier naar uw bedrijf leert kijken. U spit een keer uw bedrijf van kop tot teen uit om te weten te komen waar de zwakke punten liggen. Aan de hand van deze oefening weet u waar u de focus op moet leggen bij uw brandbeveiliging.

In de oefeningen komen volgende thema’s aan bod:

  • Hoe waarschijnlijk is het dat bepaalde brand ontstekende stoffen tegelijkertijd aanwezig zijn op uw bedrijfssite?
  • Wat is de grootte van uw onderneming? 
  • Hoeveel mensen kunnen er maximum aanwezig zijn op eenzelfde moment in de onderneming?
  • Hoe is uw bedrijfssite ingedeeld? 
  • Werkt u samen met externe partijen? En welke werken voeren deze uit?

Kortom: de analyse geeft een voorspelling van de kans op een brand in uw onderneming. Een voorspelling heeft geen vat op de realiteit, maar het is wel goed om u een keer te doen stilstaan bij de potentiële risico’s die er zijn.

2. Brandbestrijdingsdienst in het leven roepen

Een brandbestrijdingsdienst houdt toezicht op het brandbeveiliging protocol binnen een onderneming. Het zorgt ervoor dat eventuele brandmeldingen daadwerkelijk opgevolgd en correct afgehandeld worden. 

Een andere belangrijke taak van een brandbestrijdingsdienst is toezien op een correcte evacuatie indien nodig. Dit evacuatieplan wordt na de risicoanalyse in overleg met experts uitgestippeld, zodat iedereen op een zo veilig mogelijke manier uw bedrijfssite kan verlaten indien er een brand optreedt. 

Een brandbestrijdingsdienst is overigens niet van toepassing voor elk type bedrijf. Een dienst als deze wordt in het leven geroepen door grote bedrijven of ondernemingen die een grote kans hebben om het slachtoffer te worden van een genadeloze brand. 

Goede voorbeelden van bedrijven als dit zijn er die actief zijn in de chemie.

3. Installeren van brandbeveiliging

Naast dit allemaal is het belangrijk om te beschikken over een automatische brandbeveiliging. Wanneer u zeker wilt zijn dat u beschikt over een kwaliteitsvolle brandbeveiliging, ga dan op zoek naar een bedrijf dat BOSEC-gecertificeerd is en installaties kan uitvoeren volgens de norm NBN S 21-100 1 & 2.

Bij Tim Security beschikken we bijvoorbeeld over dit certificaat omdat we brandbeveiliging heel serieus nemen. Net zoals u als werkgever dat moet doen. 

Een brandbeveiliging laat u daarnaast best ook op maat maken. Het is namelijk zo dat niet elke branddetector of rookmelder overal geplaatst kan worden. 

Afhankelijk van de te beveiligen ruimte, aarde van de activiteit en hoogte van het pand kunnen puntdetectoren, beams, aspiratie en thermische kabel geplaatst worden.

Conclusie

De brandbeveiliging van uw bedrijfssite is niet iets waar u licht mag overgaan. We kunnen u niet hard genoeg op hart drukken om een waterdicht plan te hebben wat betreft uw brandbeveiliging.

Stel een risicoanalyse op, zodat u op de hoogte bent van de zwakke punten binnen uw onderneming.

Heeft uw bedrijf een waterdicht plan?

Leave a Reply

Close Menu

U kunt altijd op ons rekenen

Wanneer u kiest voor TIM Security, dan kiest u voor zekerheid. Zekerheid voor het juiste kwaliteitsvolle elektronisch beveiligingssysteem, maar ook zekerheid voor een uitmuntende naservice. Wij garanderen onze volledige service met eigen gespecialiseerde medewerkers.

Dringende depannages: 24/7

Tijdens kantooruren: 03 / 458 78 58

Buiten kantooruren: zie gegevens op eerdere klantencorrespondentie of zie uw Tim Security map.

Helpdesk tijdens de kantooruren

Tijdens de kantooruren kunt u met alle vragen terecht bij onze helpdesk. Onze helpdesk beschikt over alle technologische middelen om – mits uw toestemming – de goede werking van uw beveiligingssysteem op afstand te controleren.

Download hier Anydesk voor Windows of Mac